Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyöntekijöitä mittauksen valvontakeskukseen

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja.  Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Tehtäväkuvaus

Haemme kesätyöntekijöitä tehdasvastaanoton asiantuntijoiksi mittauksen valvontakeskukseen Imatralle.

Tehdasvastaanoton asiantuntijan toimenkuva
• vastaa mittausvalvomosta käsin puutavaran vastaanotosta Imatran tehtaille sekä avustaa myös muiden Stora Enson Suomen tehtaiden puutavaran vastaanottoa etäyhteydellä
• Tehtävä on pääosin valvomotyöskentelyä Imatran mittausvalvomon tiloissa sisältäen käyntejä Imatran terminaalin alueelle
• Vuorotyö (3/7 tai 2/7)

Toimipaikkana on Imatran mittausvalvomo ja asiantuntija raportoi asiakaspalvelupäällikölle.

Tehtävävaatimukset

Soveltuvat metsäalan opinnot, koulutus tai vastaava. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää tietokoneen käsittelytaitoa.

Lisätietoja tehtävistä antavat:

Asiakaspalvelupäällikkö Timo Tirronen, timo.tirronen@storaenso.com, 0400 253 967

Mittausvalvomon tiimiesimies Riina Haiko, riina.haiko@storaenso.com, 040 350 2674

 

Lähetäthän hakemuksesi 15.2.2018 mennessä.

Hae työpaikkaa