Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö, Stora Enso Metsän Viestintä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille vastuullisesti. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yrittäjää alihankkijoina.

Haemme Stora Enso Metsän viestintätiimiin Helsinkiin harjoittelijaa touko-elokuun väliseksi ajaksi avustamaan viestinnän tehtävissä. Lisäksi työtehtäviin kuuluu avustaminen konsernin viestintätehtävissä kesälomien aikana.

Arvostamme:
– metsäalan, viestinnän tai kaupan alan korkeakouluopintoja tai AMK-opintoja
– joustavaa ja itsenäistä työskentelyasennetta
– aitoa intoa tehdä viestintää
– kokemusta tai vähintään näkemystä viestinnästä ja kanavista
– luovuutta ja heittäytymiskykyä
– kykyä tuottaa laadukasta viestintämateriaalia
– hyviä tiimityötaitoja

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Viestintäjohtaja Satu Härkönen (satu.harkonen@storaenso.com,+358 40 8327458)

 

Lähetäthän hakemuksesi 15.2.2018 mennessä.

Hae työpaikkaa