Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö, Stora Enso Metsän Pohjois-Suomen hankinta-alue

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja.  Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Tehtäväkuvaus

Palkkaamme vuonna 2018 Pohjois-Suomen hankinta-alueelle kesäharjoittelijoiksi 4-5 metsäalan opiskelijaa.

Tehtävät ovat pääasiassa puunhankintaan liittyviä maasto- ja toimistotöitä. Osa tehtävistä sisältää myös metsänomistajakontaktointia sekä metsänhoitotöiden suunnittelua ja laadun valvontaa.

Työsuhteiden kesto on 3-4 kk.

Tehtävävaatimukset

Edellytämme metsäalan ammattikorkeakoulun tai korkeakoulun opintoja sekä kykyä itsenäiseen maastotyöskentelyyn. Maastotöissä tulee olla käytössä oma auto.

 

Lisätietoja tehtävistä antavat:

Pohjois-Suomen hankinta-alue

Toimistopäällikkö Mia Kurvinen, mia.kurvinen@storaenso.com, puh. 040 681 5845

Metsänhoito

Metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi, kari.kuusniemi@storaenso.com, puh. 040 180 0871

 

Saatekirjeessä voit halutessasi ilmoittaa toiveesi mahdollisesta työskentelypaikkakunnasta Pohjois-Suomen hankinta-alueella.

 

Lähetäthän hakemuksesi 15.2.2018 mennessä.

 

Hae työpaikkaa