Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö, Työntekijätehtävät, Sunilan, Anjalan ja Heinolan terminaalit

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille vastuullisesti. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yrittäjää alihankkijoina.

Tehtävänkuvaus

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen kesätyöntekijöitä koneenkuljettajiksi ja prosessinhoitajiksi Sunilan, Anjalan ja Heinolan terminaaleihin. Työt alkavat huhti-toukokuulla riippuen terminaalista. Prosessinhoitaja raportoi kyseisen terminaalin terminaaliesimiehelle. Työaikamuoto on keskeytyvä TAM 35.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

• Puun mittaus
• Puun vastaanotto
• Puunippujen käsittely terminaalikoneilla
• Puun varastointi
• Puun syöttö asiakkaalle kuorintaan
• Turvallisuus

Tehtävävaatimukset

Soveltuvat metsäalan opinnot, koulutus tai vastaava. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää tietokoneen käsittelytaitoa.

Lisätietoja tehtävistä antaa:

Pasi Tirkkonen, asiakaspalvelupäällikkö Sunila, Anjalankoski, Heinola, p. 0400 992343, pasi.v.tirkkonen@storaenso.com

Hae työpaikkaa