Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö, Terminaaliesimies, Anjalan, Heinolan ja Sunilan terminaaleihin

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille vastuullisesti. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yrittäjää alihankkijoina.

Tehtäväkuvaus

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen kesätyöntekijöitä terminaaliesimiehen tehtäviin Anjalan ja Heinolan sekä Sunilan terminaaleihin. Työt alkavat huhti-toukokuulla riippuen terminaalista. Terminaaliesimies raportoi asiakaspalvelupäällikölle.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

• Turvallisuuden johtaminen
• Henkilöstöjohtaminen
• Päivittäisenä operatiivisena yhteyshenkilönä toimiminen asiakasrajapinnassa tehtaalle päin
• Yhteistyö sidosryhmien kanssa (terminaaliyrittäjä, VR, jne.)
• Puun mittaus
• Puun vastaanotto
• Puun varastoinnin hallinta
• Puun syötön hallinta asiakkaalle

Tehtävävaatimukset

Soveltuvat metsäalan opinnot, koulutus tai vastaava. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää tietokoneen käsittelytaitoa.

Lisätietoja tehtävistä antaa:

Pasi Tirkkonen, asiakaspalvelupäällikkö Sunila, Anjalankoski, Heinola, p. 0400 992343, pasi.v.tirkkonen@storaenso.com

Hae työpaikkaa