Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö, Terminaaliesimies, Enocellin ja Varkauden terminaaleihin

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Tehtäväkuvaus

Haemme energistä kesätyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen terminaaliesimiehen tehtäviin Enocellin ja Varkauden terminaaleihin. Tehtävässä hoidat molempien terminaalien esimiesten lomien sijaisuudet peräkkäin. Terminaaliesimiehenä vastaat tehtaan puunvastaanoton, ja -mittauksen sekä puu- ja polttoainevarastojen hallinnasta. Näistä tehtävistä raportoit asiakaspalvelupäällikölle. Terminaaliesimiehenä vastaat myös Enocellin kuorimon operatiivisesta toiminnasta. Näistä tehtävistä raportoit tehtaan tuotantopäällikölle. Tehtävä alkaa kesäkuussa ja päättyy syyskuussa.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

• Turvallisuus
• Henkilöstöjohtaminen
• Päivätason operatiivinen johtaminen sekä yhteistyö puun toimittajien, terminaaliyrittäjien ja tehtaan organisaation kanssa
• Puun mittaus ja vastaanotto
• Puun varastojen hallinta
• Puuraaka-aineen ohjaus tuotantoon

Tehtävävaatimukset

• Soveltuva koulutus
• Hyvät yhteistyö- ja kommunikointitaidot
• Tietojärjestelmän käyttötaidot ja organisointikyky

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Asiakaspalvelupäällikkö Niko Hannula, 040 673 4052, niko.hannula@storaenso.com.

Hae työpaikkaa