Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö, Puunpurkaja, Varkauden terminaali

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Tehtäväkuvaus

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen kesätyöntekijää puunpurkajaksi Varkauden terminaaliin. Puunpurkaja raportoi Varkauden terminaalin terminaaliesimiehelle.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

• Puutavaran käsittely terminaalikoneilla (riippupihtikurottaja ja materiaalinkäsittelykone)
• Puutavaravaunujen siirtely robottiveturilla
• Puun syöttö asiakkaalle kuorintaan
• Puun varastointi
• Osallistuminen kuorimon avustaviin työtehtäviin
• Puutavaran mittaukseen liittyvät työtehtävät

Tehtävävaatimukset

Soveltuvat metsäalan opinnot, koulutus tai vastaava. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää tietokoneen käsittelytaitoa.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Asiakaspalvelupäällikkö Niko Hannula, 040 673 4052, niko.hannula@storaenso.com.

Hae työpaikkaa