Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö 2019, Tuotannon ja logistiikan esimiestehtävät

Tehtäväkuvaus

Imatran tehtaisiin kuuluu kaksi tehdasyksikköä, Kaukopää ja Tainionkoski. Imatran tehtailla valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä joustopakkauspapereita yhteensä noin miljoona tonnia vuodessa. Tuotannosta menee yli 90 % vientiin, tärkeimpänä markkina-alueena Eurooppa. Henkilöstöä Imatran tehtailla on Stora Enson palveluksessa noin 1050.

Haemme kesälomittajia tuotannon, laboratorion ja logistiikan esimiestehtäviin:

Tuotannon päivämestari

Pääasialliset työtehtävät ovat:

• linjan häiriöttömästä käynnistä huolehtiminen
• linjan kunnossapidollisten asioiden hoitaminen yhteistyössä kunnossapitoyhtiön edustajien kanssa
• seisokkivastaavana toimiminen

Kuljetus- ja varastointitoiminnon työnjohtotehtävät

Pääasialliset työtehtävät ovat tuotevaraston ja materiaaliryhmän alueilla:

• töiden johtaminen työturvallisuus-, laatu- ja kustannustavoitteet huomioiden
• päivittäinen yhteistyö kunnossapito- ja tuotantohenkilöstön sekä muun logistiikkaorganisaation kanssa
• tehtävästä riippuen yhteydenpito myös kuljetus- ja logistiikkatoimittajiin

Tuotannon vuoromestari

Pääasialliset työtehtävät ovat:

• tuotantotyön johtaminen ja tuotantoaikatauluista huolehtiminen
• yhteistyö huolto- ja kunnossapito-organisaatioiden kanssa
Laboratorion työnjohtotehtävät
Pääasialliset työtehtävät ovat:
• laboratoriotöiden johtaminen, työturvallisuus, mittausten oikeellisuus
• yhteistyö tuotanto-osastojen kanssa

Tehtävävaatimukset

Tuotannon päivämestarilta edellytämme:

• opisto- tai AMK-tasoista teknistä koulutusta
• aikaisempaa työkokemusta esimiestehtävistä
• työkokemusta prosessiteollisuuden tuotanto- ja/tai kunnossapitotehtävistä
• hyvää yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyä
• kykyä tavoitteiden mukaiseen oma-aloitteiseen toimintaan
• tietotekniikan perustaitoja
• SAP-järjestelmän käyttöosaamista
• voimassa olevaa työturvallisuuskorttia
• englannin kielitaito katsotaan eduksi

Kuljetus- ja varastointitoiminnon työnjohtajalta edellytämme:

• soveltuvaa opisto- tai AMK-tasoista tutkintoa tai pitkälle edenneitä alan opintoja (esim. tuotantotalous, logistiikka, opisto/AMK/yliopistotaso)
• kokemusta alan työntekijätehtävistä
• esimerkillistä tapaa työskennellä aktiivisesti, organisoituneesti ja innostuneesti
• halua kehittää ja johtaa sekä ihmisiä että asioita
• hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta
• voimassa olevaa työturvallisuuskorttia
• englannin kielen käyttövalmiutta

Tuotannon vuoromestarilta edellytämme:

• meneillään olevia tai juuri päättyneitä AMK- tai yliopisto-opintoja sellu-, paperi- tai prosessitekniikan, konetekniikan, sähkö- ja/tai automaatiotekniikan alalta
• muukin soveltuva koulutustausta voi olla mahdollinen, mikäli henkilöllä on em. alan työkokemusta
• voimassa olevaa työturvallisuuskorttia

Laboratorion työnjohtajalta edellytämme:
– soveltuvaa AMK-tasoista tutkintoa tai meneillään olevia alan opintoja (esim. sellu-, paperi, tai prosessitekniikka)
– kokemusta alan työntekijätehtävistä
– halua kehittää ja johtaa sekä ihmisiä että asioita
– voimassa olevaa työturvallisuuskorttia
– englannin kielen käyttövalmiutta

Työtehtävien kesto on touko/kesä – syyskuu.

Työtehtävät alkavat yleisellä perehdytyspäivällä, johon on varattu seuraavat viisi vaihtoehtoa: 1.4., 15.4., 29.4., 6.5. tai 13.5.

Päivämäärä määräytyy työnantajan rekrytointitarpeen mukaan.

Tehtävään valittavilla henkilöillä teetetään huumausainetesti.

Hae tehtäviä 28.2.2019 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake.

Voit tiedustella tarkemmin kesätöistä soittamalla tiistaisin klo 13-15 numeroon 020 46 111

KA1, KA4, CTMP: Juha Honkanen
PE-koneet: Tuomo Veteläinen
KA2: Aki Laukkanen
PK6: Joukko Parppei
Tainionkoski: Janne Kallio
Kaukopään sellu ja voimalaitos: Teuvo Ollila
Logistiikka: Sami Karttunen
Laatupalvelut: Johanna Hyvärinen

Tutustu tarkemmin tarjoamiimme kesätyömahdollisuuksiin sekä työntekijöihimme ja katso kaikki avoimet kesätyöpaikat osoitteessa http://www.storaensolle.fi

Hae työpaikkaa