Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö 2019, Stora Enso Metsä, Pohjois-Suomen hankinta-alue

Tehtäväkuvaus

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Pohjois-Suomen hankinta-alueelle kesäharjoittelijoiksi valitaan noin 10 metsäalan opiskelijaa.

Tehtävät ovat pääasiassa puunhankintaan liittyviä maasto- ja toimistotöitä. Osa tehtävistä sisältää myös asiakaskontaktointia, metsänhoitotöiden suunnittelua ja laadun valvontaa.

Työsuhteiden kesto on 3-4 kk.

Tehtävävaatimukset

Edellytämme sinulta metsäalan ammattikorkeakoulun tai korkeakoulun opintoja, kykyä itsenäiseen maastotyöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja omatoimisuutta. Maastotöiden tekemiseksi tulee henkilön käytettävissä olla auto. Työskentelysi mobiililaitteiden ja tietokoneen kanssa on sujuvaa.

Saatekirjeessä voit halutessasi ilmoittaa toiveesi mahdollisesta työskentelypaikkakunnasta Pohjois-Suomen hankinta-alueella.

Tehtävään valittavilla henkilöillä teetetään huumausainetesti.

Hae tehtäviä 15.2.2019 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake.

Lisätietoja tehtävistä antavat:

Pohjois-Suomen hankinta-alue
Toimistopäällikkö Mia Kurvinen, mia.kurvinen@storaenso.com, puh. 040 681 5845

Metsänhoito
Metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi, kari.kuusniemi@storaenso.com, puh. 040 180 0871

Tutustu tarkemmin tarjoamiimme kesätyömahdollisuuksiin sekä työntekijöihimme ja katso kaikki avoimet kesätyöpaikat osoitteessa http://www.storaensolle.fi

Hae työpaikkaa