Stora Enso kesätyöpaikat

Kesätyö 2019, Kuljetuskeskus, Stora Enso Metsä

Tehtäväkuvaus

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Palkkaamme vuonna 2019 Stora Enso Metsän Kuljetuskeskukseen 4 harjoittelijaa, sijoituspaikkakuntina Oulu, Kuopio (2) ja Porvoo.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

autopuun tehdaskohtaisten (myös juna- ja aluskuljetukset) toimitusmäärien suunnittelu, tavoitteiden asetanta, toteutuksen seuranta sekä muu yritystoiminnan seuranta
yhteydenpito kuljetusyrittäjiin, tehtaiden terminaaleihin sekä muihin sidosryhmiin

Tehtävävaatimukset

Edellytämme harjoittelijalta metsä- tai logistiikka-alan ammattikorkeakoulun tai korkeakoulun opintoja sekä hyvää IT-osaamista.

Harjoittelun kesto on 4-6 kk

Tehtävään valittavilla henkilöillä teetetään huumausainetesti.

Hae tehtäviä 15.2.2019 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake.

Lisätietoja tehtävistä antaa:

Kuljetuspäällikkö Elise Stenroos, elise.stenroos@storaenso.com, p. 040 3573730

Tutustu tarkemmin tarjoamiimme kesätyömahdollisuuksiin sekä työntekijöihimme ja katso kaikki avoimet kesätyöpaikat osoitteessa http://www.storaensolle.fi

Hae työpaikkaa